Introduktion

Interaktive ligninger
Interaktiv geometri
Fremvisere
programmet: TI InterActive
Fællesfag [C]
Formelsamling til mat C
Formelsamling til mat C
Procent
Delingsprocent
Vækstprocent
Kapitalvækst
Opsparing
Gæld
Geometri
Areal
Pythagoras
sin, cos og tan
Funktioner
Generelt
Lineære
Eksponentielle
bedste linje
Fordelinger
grupperet statistik
simulér terningekast
Tilvalgsfag [B]
Funktioner
regning med ...
plus
minus
gange
dividere
sammensæt
omvend
Polynomier
flyt parablen
parablens parametre
parablens tilvækster
tilvækster
andengradsligning
3-punkts parabel
3-punkts parabel
parabeltangenter
parabelbuer gennem
datapunkter
Trediegradsligninger
Polynomiers
tilvækster
Polynomium gennem
4 punkter
faktorisering
division
kontrol af division
trigonometriske
IES animationer
svingninger
bestem konstanter
fasevrideren
log og potens
linearisering
bedste linje
tilvækster
naturlig logaritme
logaritmeregler
dæmpet svingning
Geometri
trigonometri
sinusrelationer
cosinusrelationer
trekantstilfælde
beregn egen trekant
trekantsberegninger
analytisk geometri (eksempler)
linje gennem to punkter
skæring mellem to linjer
vinkel mellem to linjer
parallel linje gennem punkt
vinkelret linje gennem punkt
cirklens ligning
skæring mellem cirkel og linje
tangent til cirkel
afstande
cirkel gennem 3 punkter
cirklers fællestangenter
cirkeltangenter
Infinitesimalregning
Grænseværdi
regler
kontinuitet
omskrivning
anvendelser
Asymptoter
lodret
vandret
skrå
asymptoter
Differentialkvotient
tretrinsreglen
(ax+b)'
(x2)'
(1/x)'
`sqrt(x) ´`
sin, cos, tan
`f ´(x_0)` uden grænseværdi
tangenter
Regler
plusreglen
minusreglen
gangereglen
brøkreglen
sammensat
funktionsundersøgelse
Højt niveau [A]
Om grafregneren TI89

Betydning af ikoner:
egne websider
egne websider, som kræver MS Office
regneark, som kan downloades
TI InterActive dokumenter
eksterne websider