Denne web er et supplement til dine lærebøger i matematik.

Til forskel fra din trykte bog er mange ligninger og illustrationer  interaktive - d.v.s. du skal bruge musen og hovedet for at få mening ud af illustrationerne. Se generel introduktion til interaktivitet på dette websted under emnet, Introduktion, i navigationsruden til venstre.
Her kan du også finde links til download af fremvisere, som er nødvendige specialprogrammer, fordi web-standarderne ikke understøtter interaktiv matematik.

Introduktion

Dette websted vedligeholdes ikke længere.
Det blev tidligere vedligeholdt på adressen jens.runge.person.emu.dk, som nu er nedlagt.
Det indeholder matematik fra før reformen,
derfor betegnelserne fællesfag i stedet for C-niveau og tilvalgsfag i stedet for B-niveau.

Sidst opdateret 27. januar 2009