Anvendelse af computer i matematikundervisningIT har igennem en lang årrække været en mulighed i matematikundervisningen. Først med CAS forsøget i perioden 1998 - 2002, dernæst med standardforsøget i perioden 2002 2007 og nu som en obligatorisk del med stx og hf reformen i 2005. Sommeren 2009 startede matematiklærerforeningen og undervisningsministeriet et udviklingsprojekt for at afdække de muligheder computer og internet giver i matematikundervisning. Samtidig skulle projektet munde ud i række anbefalinger i brugen af computer og internet.

Følgende personer har deltaget i udviklingsprojektet:
Bodil Bruun (Mulernes Legatskole)
Bjørn Felsager (Midtsjællandske Gymnasieskoler)
Brian Olesen (Midtsjællandske Gymnasieskoler)
Christian Thune (GL. Hellerup Gymnasium og DTU)
Hanne Østergaard Nielsen (Næstved Gymnasium)
Jes Sixtus Jørgensen (Espergærde Gymasium)
Mikael Klintorp (Espergærde Gymasium)
Olav Lyndrup (Nykøbing Katedralskole)
Poul Viesmose (Vestfyns Gymnasium)

På denne hjemmeside er der samlet supplerende materiale til bogen. Materialet er organiseret på samme måde som bogens kapitler. Klik blot på kapiteloverskrifterne til venstre for at se materialet hørende til det enkelte kapitel.

Bogen kan købes gennem matematiklærerforeningens bogsalg (http://www.lmfk.dk/matbogsalg/index.php).