Paradigmatiske eksempler
placering niveau nr. karakteristik titel Præsentation Noter og links
A,B A,B 111 deduktivt forløb Euklids Elementerne med elevvalgte projekter Præsentation
DOC PDF
(projektforløb)
A,B 111a deduktivt forløb Euklids femkantskonstruktion Note
DOC PDF
(Heri: Periferivinkler og Euklids bevis for Pyth. sætn)
A,B,C 111b deduktivt forløb Herons formel mgl(HB)
A 112 deduktivt forløb De reelle tal og kontinuitetssætningerne Præsentation Note
DOC PDF
A A 113 deduktivt forløb Middelværdisætningen, konvekse funktioner Præsentation
DOC PDF
Note
DOC PDF
(indeh. eksperim. elementer) og l'Hospitals regel
A A 114 deduktivt forløb Deduktivt forløb om løsning af differentialligninger Præsentation
DOC PDF
Note (1.ordens)
DOC
Note (2.ordens)
DOC
A 115 deduktivt forløb Den naturlige logaritmefunktion mgl(BG)
A 116 deduktivt forløb Størrelsesforholdet mellem funktioner Opgaveforløb
DOC PDF
A 117 deduktivt forløb Tredeling af en vinkel Præsentation Note
DOC PDF
A,B,hfB A,B 121 eksperimenterende forløb Eksp. forløb om differentialkvotienter Præsentation
DOC PDF
A,B,C 122 eksperimenterende forløb At skyde dyr – om kasteparablen Opgaveforløb 1
DOC
Kasteparablen i idræt Opgaveforløb 2
DOC
(evt. samarbejde med fysik) (om kasteparablen – se også 236)
A,B A,B,C 123 eksperimenterende forløb Eksperimenterende forløb om variabelbegrebet Præsentation
DOC PDF
Noter
DOC PDF
(it-forløb) (Tilfældige rektangler)
B,hfB B 124 eksperimenterende forløb Hvordan finder man tangenten Præsentation
DOC PDF
A,B 124a eksperimenterende forløb Linjer og parabler / linjer og polynomier Opgaveforløb
(cas-forløb) ('cas kan noget, men ikke det hele')
A,B 124b eksperimenterende forløb Lige og ulige funktioner Præsentation
DOC
Emnehæfte
DOC
(cas-forløb)
B 125 eksperimenterende forløb Eksperimenterende forløb om monotoniforhold Præsentation
DOC
A,B 126 eksperimenterende forløb Vietnam-lotteriet Noter
DOC PDF
Datasæt
XLS
A,B 126a eksperimenterende forløb Fødes der færre og færre drenge? Noter
(it-forløb)
C B,C 127 eksperimenterende forløb Det gyldne snit Præsentation
DOC PDF
Noter (opgaveforløb)
DOC PDF
(indeh. deduktive elementer) (noterne indeholder også Fibonaccital)
B,C 127a eksperimenterende forløb Geometriske konstruktioner Præsentation Noter
DOC
(indeh. deduktive elementer) (med passer og lineal / med andre midler)
B 128 eksperimenterende forløb optimeringsforløb Opgaveforløb
A,B 128a eksperimenterende forløb Optimeringsforløb i geometri: Jeg er den største Præsentation Emnehæfte
DOC
(indeh. deduktive elementer samt anvendelse af it)
hfB B 129 eksperimenterende forløb Grafkending, 2 forløb Præsentation1
DOC PDF
Præsentation2
DOC
A,B,C 130 eksperimenterende forløb Livsforsikringsmatematik: Hvor gammel bliver jeg Præsentation
DOC
Emnehæfte
DOC
(it-forløb – anvendelse af excel)
C A,B,C 131 beviser og ræsonnement Er det sandt? Altid sandt? Kan det bevises? Præsentation
DOC PDF
(Eulers polyuedersætn., primtal, Goldbachs, tårnene i Hanoi)
A 132 beviser og ræsonnement Emner indenfor integralregning Præsentation Noter
DOC
A,B,C 133 beviser og ræsonnement uendelighed Projektforløb
hfB hfB 134 beviser og ræsonnement Beviser og ræsonnementer Præsentation
DOC PDF
(Forskellige bevistyper)
A,B 135 beviser og ræsonnement Hvilken n-kant indskrevet i en cirkel har størst areal Noter
136 beviser og ræsonnement Fermats sidste sætning... Præsentation
DOC
(evt. mat-eng; se også 162) Andrew Wiles and his proof of… Film findes
C B,C 137 beviser og ræsonnement Lille forløb om tal Præsentation
DOC PDF
A,B 138 beviser og ræsonnement Primtal Opgaveforløb
A A 141 cas-forløb Differentialligningsmodeller Præsentation
DOC PDF
A A 141a cas-forløb Differentialligningsmodeller og Derive Præsentation
DOC
Emnehæfte
A A 142 cas-forløb Funktioner af to variable Præsentation
DOC PDF
Emnehæfte
DOC
hfC, C A,B,C 143 dynamisk geometri Klassisk geometri - fra geometrisk animation til Præsentation
DOC PDF
analytisk bevis
hfC hfC 152 rapporter til hf C Eks. på opgaveformuleringer til mat-rapporter C Præsentation
DOC PDF
(vækstmodeller / geometri / statistik)
hf B hfB 153 rapporter til hf B Eks. på opgaveformuleringer til mat-rapporter B

Præsentation
DOC PDF

(diffregn / bevisførelse)
hf C hf C 154 værkstedsunderv. på hf C Værksted og hf C Præsentation
DOC PDF
(intro mat / første rapport / mundtlighed)
hf B hf B 155 værkstedsunderv. på hf B Værksted og hf B Præsentation
DOC PDF
(første rapport / mundtlighed / mdtl eks)
A,B,hfB A,B 161 matematiske tekster Eksempel på opskrift for læsning af en mat. tekst Præsentation
DOC PDF
A A 162 matematiske tekster Engelsk tekst om Fermats sidste sætning Præsentation
DOC PDF
(se også 136)
B A,B 163 matematiske tekster Broerne i Königsberg Præsentation
DOC PDF
(tekst om grafteori)
A,B 164 matematiske tekster Broer, skak og netværk Artikel
PDF
A,B 170 projektforløb Tre projekter inden for vektorregning opgaveforløb
DOC
A,B 171 projektforløb Tre projekter inden for differentialregning opgaveforløb
DOC
A,B 172 projektforløb Projekt inden for integralregning opgaveforløb
DOC
A,B 173 projektforløb Projekt om potensrækker opgaveforløb
DOC
A,B 174 projektforløb Projekt om lineær regression opgaveforløb
DOC
A,B 175 projektforløb Projekt om kombinatorik opgaveforløb
DOC
A,B,C,hf A,B,C 201 grundforløb Vækstmodeller og introduktion af variabelbegrebet Præsentation
DOC PDF
Hæfte om vækst
DOC PDF
og variabelsammenhænge Perspektivhæfte
hfC,hfB B,C 202 grundforløb Hverdagsøkonomi: skatteberegninger Præsentation
DOC PDF
B,C 202a grundforløb eller senere Rentesregning Opgaveforløb
DOC
A,B,C 203 grundforløb el. senere Landmåling Opgaveforløb
C B,C 204 grundforløb Dig og din puls Præsentation
DOC PDF
Elevmateriale
PDF
(evt. nat.vidsk. grundf., mat-bio) lærervejledning
PDF
hfB,B B,C 205 grundforløb Tak for kaffe - et forløb om lin. og eksp. regr. Præsentation
DOC PDF
Elevmateriale
PDF
(1.semester) lærervejledning
PDF
A,B,C 206 grundforløb el. senere Jordens alder - Jordens udvikling Præsentation
DOC
(as: fys, natgeo, rel, bio)
C,hf C 207 grundforløb Tunnellen på Samos Præsentation
DOC
Noter
PDF
Film findes
(as: old, hist, eng)
A,B,hfB 208 grundforløb Nedbrydning af rusmidler Opgaveforløb
DOC
(evt. mat-bio)
C,hfC,hfB A,B,C 209 grundforløb Kriminalitet i tal - et forløb i statistik Præsentation
DOC PDF
Grafisk præs. 1
XLS
(evt. mat-samf) Grafisk præs. 2
XLS
Grafisk præs. 3
XLS
C,hfC,hfB B,C 209a mat-samf Hvad er meningen - et forløb om opinionsmålinger Præsentation
DOC PDF
Elevmateriale
DOC PDF
(statistik) Regneark 1
XLS
Regneark 2
XLS
Regneark 3
XLS
A,B A,B 210 mat-bio Arvelighed, bet. sands. og Hardy Weinberg Præsentation
DOC PDF
Noter
DOC
(statistik) (se også 283)
A,B A,B 211 mat-bio Sandsynlighedsregning og retsgenetik Præsentation
DOC PDF
Noter
DOC PDF
(it-forløb) Om brug af Hugin
PDF
A 212 mat-bio Fiskerimodeller og Bernouillis diff.-ligning Præsentation Noter
DOC PDF
Emnehæfte
DOC
A 213 mat-bio eller mat-kemi Junkfood, livsstil og kolesterol Præsentation
DOC
Henvisning til bog
DOC
(evt. i as)
B A,B 214 mat-bio diabetes type 2 - problemer med diagnosticering og behandling Præsentation
DOC PDF
Noter
(it-forløb)
A,B 215 mat-bio Epidemimodeller, børnesygdomme og vaccination Præsentation1
DOC

Præsentation 2
DOC
Noter
PDF
Foredrag
PDF
evt. i as
A,B 216 mat-bio Sø-forurening Link til DTU
DOC
A,B A,B,C 220 mat-samf Statistik og vælgeradfærd Præsentation
DOC PDF
Noter
DOC
Regneark
XLS
A,B,C,hf 221 statistik / mat-samf Stikprøver og databaser Præsentation
DOC PDF
Noter
eksperimenterende it-forløb
A,B 222 mat-samf Lineær programmering - Kan det gøres bedre Præsentation Emnehæfte
DOC
eksperimenterende it-forløb (om LP-modeller)
A A,B 223 mat-samf Makroøkonomiske modeller og vismandsspillet Præsentation
DOC PDF
Noter om vismandsspil
PDF
Moderne modeller
PDF
it-forløb Traditionelle modeller
PDF
hfB,B A,B 224 mat-samf Velfærdssamfundet og befolkningsudviklingen Præsentation
DOC PDF
Regneark
XLS
A 225 mat-samf Profitmaksimering i enkeltvirksomheder Præsentation
DOC

Noter 1
DOC
Noter 2
PDF

it-forløb
A,B 226 mat-samf Redskaber til samfundsfagsundervisningen Præsentation
DOC
Noter
PDF
(Lorentzkurver, gini-koefficienter mv.) Lorentz og gini
XLS
Stikprøver
XLS
A A,B 230 mat-fys Radioaktivt henfald Præsentation
DOC PDF
A A,B 231 mat-fys Frit fald og udspring med faldskærm Præsentation
DOC PDF
Link til DTU
DOC
A, B 232 mat-fys Svingninger Opgaveforløb
A A,B 233 mat-fys Kinematik - projekter om emner fra det naturvidenskabelige gennembrud. Præsentation
DOC PDF
projektforløb / hist. forløb
A,B 234 mat-fys Opstilling af matematisk-fysiske modeller – Link til DTU
DOC
et skema
A,B 234a mat-fys Tømning af beholder (Toricelli) Link til DTU
DOC
A,B 234c mat-fys Varmeledning Link til DTU
DOC
A,B 234d mat-fys Bjælkebøjning Link til DTU
DOC
A, B 236 mat-fys, evt. idræt Kasteparablen Noter og forløb
DOC
Eksp. Forløb (med video-point) (se også 122)
B,C 240 mat-kemi Logaritmer og pH-værdi Præsentation
DOC
Projekt
DOC
Opgaveforløb
DOC
A 241 mat-kemi 2.ordens-reaktioner Præsentation Noter
Emnehæfte
cas-forløb x (Derive-mod.)
A,B 242 mat-kemi Afstemning af reaktions-
skemaer med n ubekendte
Præsentation
DOC
Noter 1
PDF
Noter 2
PDF
cas-forløb
A A 250 mat-mus Fourieranalyse og lyd Præsentation
DOC PDF
it-forløb
A,B.C 251 mat-mus Lydbølger og deres funktion Præsentation
B,C 252 mat-mus Veltempereret og pythagoræisk skala Opgaveforløb
A A 260 mat-naturgeo/-fys Jordskælv Præsentation
DOC PDF
Link til DTU
DOC
evt. as-forløb
A,B 261 mat-naturgeo Landmåling og korttegning gennem tiderne Link til Aalborg
DOC
A,B A,B 270 mat-eng Rum og dimension – om Abbot Abbots flatland Præsentation
DOC PDF
evt. as-forløb
A,B 271 Mat-eng Sine and Cosines Præsentation Noter
DOC
projektforløb Film findes
A A,B 273 mat-eng / mat-fys Risikovurdering med eksempler fra store katastrofer som Three Mile Island og Challenger Præsentation
DOC PDF

Links
DOC
Noter
DOC

evt. as-forløb
A,B,C,hf A,B,C 280 statistik /samarbejde med andre fag Sammenligning af to måleserier Præsentation
DOC PDF
Noter
DOC PDF
eksperimenterende forløb
C,hfB,hfC A,B,C 281 statistik Simpsons paradoks – Præsentation
DOC PDF
Opgaveforløb
et forløb om baggrundsvariable
(Samt et notat og slides v/ Inge Henningsen) Notat v/ Inge H
DOC
Slides v/ Inge H
DOC
B A,B 282 statistik Random Walk Præsentation
DOC PDF
Noter
eksperimenterende
B,C, hf 283 statistik Kan man smage/ føle forskel? Præsentation
DOC PDF
Binomialtest
DOC
eksperimenterende chi^2-test/binomtest chi^2-test
DOC
B,C 284 statistik Er brødre og søstre sjældne? Noter
A,B 285 statistik Deskriptiv statistik ud fra Newcombe og Cavendish' målinger Noter til TI84
DOC PDF
Noter til datameter DOC PDF
måske mat-fys
A,B,C 286 statistik Opgavemateriale om stikprøver Opgaveforløb
Notat om stikprøver v/ Inge Henningsen Artikel
DOC
C 287 statistik Astrologi Præsentation
DOC
288 statistik De tusind kugler Noter
DOC PDF
eksperimenterende (normalfordeling som grænsetilfælde af binom.ford.)
A 290 modellering Matematisk model for trafikafvikling Opgaveforløb
eksperimenterende
A,B 291 modellering Fejlkorrigerende koder Link til Aalborg
DOC
A,B 292 modellering Kryptologi Link til Aalborg
Perspektivhæfte
hfB B 293 modellering Vækstmodeller og differentialregning Præsentation
DOC PDF
A A,B 294 modellering Matematiske modeller og SD-diagrammer Præsentation
DOC PDF
A 295 modellering Differentiallignings modeller med Præsentation Note
DOC
A,B 300 as (med:da-kemi-bio-id) Sundhed og livsstil – junkfood og fedmesygdomme Præsentation
DOC
A,B,C 301 as (med da-hi-naturg-astr) Opdagelsesrejser og navigation Præsentation
DOC
B,C, 302 as (med da-samf) Statistik, formidling og medier.

Præsentation
DOC PDF

Noter
DOC
Eksempel: 'Industriel kreativitet'.
A,B,C 303 as (med da) Hvornår er det sandt Opgaveforløb
A,B,C 303a as (med da) Argumentation i matematik og dansk Præsentation
DOC
A A,B 304 as (med fi-da-old-eng) Hvornår er det sandt – arven fra Euklid Præsentation
DOC PDF
A A,B 305 as (med hi-bk-da) Centralperspektiv og værdiperspektiv Præsentation
DOC PDF
Noter
A,B,C 306 as (med fy-fi-hi) Det moderne verdensbillede Præsentation
DOC
Projektforløb
DOC PDF
Himmelsk matematik Emnehæfte
DOC
Lysende matematik Emnehæfte
DOC
B A,B 307 as (med da-ty-eng) Billedanalyse Præsentation
DOC PDF
A 308 as (med da-bk-eng) Billedanalyse og afsløring af kunstfalskneri Præsentation
DOC
Bog med opgaver
PDF
(Om Vermeer og om den falske Vermeer)
A,B,C 309 as (med hi-sprog) Tallenes kulturhistorie Noter
A,B 310 as (med hi-bi-ma) De store epidemier/ sygdomsforestillinger Præsentation
DOC
(Se evt også 215)
B A,B 313 as (ma-da-bk) Det gyldne snit og Fibonaccitallene Præsentation
DOC PDF
projektforløb
A,B 314 as (ma-old-fi-da) Grækenland og græsk matematik Præsentation Noter
DOC