PotensregnereglerType 1:
Reducer udtrykket til an, hvor n er et helt tal.

Type 2:
Reducer udtrykket til anbm, hvor n og m er hele tal.

Type 3:
Reducer udtrykket til 10n, hvor n er et helt tal.
PS: Du må ikke skrive 100, 1000, osv.

Opgaven er løst, når udtrykket er reduceret mest muligt uden brug af parenteser.

Du må bruge ' (ved siden af ø ) i stedet for potenstegnet ^. Det er kun nødvendigt at skrive gangetegn i Type 3 opgaverne.

01/2004/pmh