Ligningsløsning

Klik på Start for at løse ligningen. Appletten løser ligningen skridtvis, og viser også, hvilke regneregler der bruges.

Du kan frit vælge en anden ligning ved at klikke på Vælg, eller du kan også indtaste din egen ligning (husk at trykke Enter for at få ligningen frem, når du selv indtaster tal).

Appletten kan løse alle ligninger af typen
ax+b = cx+d, hvor a,b,c og d er hele tal.11/2005/pmh