Et matematikspil

Spillet består af en række delspil, hvor du spiller mod computeren. Den der først vinder 5 delspil har vundet spillet.

Sværhedsgraden A, B eller C vælges inden spillet startes. Spillet simulerer et terningespil, hvor du kaster en terning indtil summen af øjentallene er 21 eller derover.

Efter hvert kast skal du besvare en opgave. Det gule felt viser øjentallet. Hvis du svarer rigtigt forøges summen med øjentallet, ellers trækkes det fra. Hvis du ender på 21, har du vundet delspillet, ellers kaster computeren det samme antal kast, som du har brugt. Du vinder, hvis computerens sum er mindre end din, ellers vinder computeren.
Du skal altid indtaste et tal, normalt et helt tal eller en brøk p/q, men du må også gerne bruge et kommatal, hvis det udtrykker resultatet eksakt.
09/2005/pmh