Logaritmeregning


Træning i brug af reglerne:
  • log(ab) = log(a) + log(b)
  • log(a/b) = log(a) - log(b)
  • log(an) = n log(a)
  • log(10) = 1

Dine omskrivninger kontrolleres linje for linje, og appletten afgør selv, hvornår opgaven er løst (normalt når x = p/q, hvor p og q er hele tal).

Potenser må indtastes med ' (ved siden af ø) i stedet for ^ .

01/2004/pmh