Flytninger

De følgende sider handler om flytninger i planen, dvs. drejninger, parallelforskydninger, spejlinger og glidespejlinger (forudsætter kendskab til simpel matrixregning). Teorien er en naturlig udvidelse af siden om drejninger i planen.
  • Indledning   Kort oversigt over de vigtigste formler
  • Applet   Her kan du eksperimentere med formlerne.
  • Appendiks   Her er hele teorien.