Flytninger

Hvis vinklen v ikke er et multiplum af 360° er f en drejning med drejningsvinkel v omkring fikspunktet (xo, yo), ellers er f en parallelforskydning (evt. den identiske afbildning).

Afbildningen g er enten en spejling eller en glidespejling.
    Spejlingsaksens parameterfremstilling og forskydningsvektoren er angivet.

Afbildningen g er altså en spejling netop når

a cos( ½ v) + b sin( ½ v ) = 0