Medianerne i en trekant


Vælg en vinkelspids og træk med musen

Appletten demonstrerer, at medianerne i en trekant skærer hinanden i samme punkt. NB: En median forbinder en vinkelspids med den modstående sides midtpunkt.

Bevis for sætningen

Først tegnes to af medianerne. De skærer hinanden i punktet S. Tryk nu på Næste for at gøre beviset færdigt.


Af beviset fremgår også, at punktet S deler medianerne i forholdet 2:1 regnet fra vinkelspidsen.


01/2004/pmh