Differential- og integralregning

Træningsprogrammer i hele pensum herunder løsning af ligninger af typen f'(x)=0 og tangentbestemmelser. Se eventuelt også emnesiderne, hvor de enkelte regneregler gennemgås.

Retur til matematiksiden