Om sinus og cosinus ...

De følgende sider indeholder interaktive beviser for at sinus og cosinus er kontinuerte og differentiable funktioner. Siderne kræver fortrolighed med de grundlæggende definitioner.

Beviserne udskrives linjevis. For hver linje skal du fortælle, hvorfor linjen er korrekt. Dette gøres ved at vælge mellem nogle indbyggede regneregler (du kan først komme videre, når du har fundet den rigtige !)

Punkt 3-5 indeholder beviser for de anvendte regneregler.
  1. Differentiabilitet (her forudsættes at sinus og cosinus er kontinuerte funktioner)

  2. Kontinuitet

  3. Logaritmiske formler

  4. Uligheder

  5. En grænseværdi

04/2004/pmh