Programmet R til hypotesetest


Materialet er udarbejdet i 2013 og 2015 af Frank Bengtson, pensioneret lærer i matematik/datalogi.

R anvendt til hypotesetest (2013):
rsimchi2.pdf (6 sider)

Supplerende noter (2015):
omroerRsup2.pdf (2 sider)


Vejledning til programmet R:

Morten Larsen (KU) og Peter Sestoft (ITU): "Noter om R", 2010
www.matdat.life.ku.dk/R-noter/download/noter-om-R.pdf (199 sider)
Om projektet: www.matdat.life.ku.dk/R-noter/