AUTENTISKE ELEVBESVARELSER SOM INSPIRATION

Matricen nedenfor indeholder eksempler på besvarelser af forskellige opgaver fra stx-eksamenssættene i matematik A og B maj 2008.

For hver opgave vises op til fire forskellige besvarelser fordelt efter de anvendte hjælpemidler.

Formålet med eksemplerne er at vise elever og lærere en vifte af muligheder for gode besvarelser og at præsentere brug af forskellige matematikværktøjer.

Besvarelserne er baseret på autentiske elevbesvarelser, som dog i nogle tilfælde af tekniske grunde er let redigeret.

Bemærk at besvarelserne er eksempler, ikke modelbesvarelser eller skabeloner.

Emne /  Metode Håndkraft
(med TI89 el. lign)
TI-Interactive!
(Bemærk: Trigonometri med Geometer)
Trigonometri STX081 MAA Opgave 6 Trigonometri STX081 MAA Opgave 6 Trigonometri Geometer
Vækst (regression) STX081 MAB Opgave 7 Vækst (regression) STX081 MAB Opgave 7 Vækst (regression)
Monotoni STX081 MAB Opgave 14 Monotoni STX 081 MAB Opgave 14 Monotoni
Tangentbestemmelse STX081 MAA Opgave 11 Tangentbestemmelse STX081 MAA Opgave 11 Tangentbestemmelse
Variabelsammenhæng (optimering) STX081 MAA Opgave 17a Variabelsammenhæng (optimering) STX081 MAA Opgave 17a Variabelsammenhæng (optimering)
Deskriptiv statistik STX081 MAA Opgave 12 Deskriptiv statistik                                  STX081 MAA Opgave 12 Deskriptiv statistik
Statistik - prosa STX083 MAA Opgave 15 Statistik prosa *)  
Stamfunktionsbestemmelse STX081 MAA Opgave 8 Stamfunktionsbestemmelse STX081 MAA Opgave 8 Stamfunktionsbestemmelse
Integralregning STX081 MAA Opgave 13 Integralregning STX081 MAA Opgave 13 Integralregning
Differentialligninger (løsning) STX081 MAA Opgave 14 Differentialligninger (løsning) STX081 MAA Opgave 14 Differentialligninger (løsning)
Differentialligninger (opstilling) STX081 MAA Opgave 16 Differentialligninger (opstilling) STX081 MAA Opgave 16 Differentialligninger (opstilling)
Vektorregning STX081 MAA Opgave 7 Vektorregning STX081 MAA Opgave 7 Vektorregning

Emne /  Metode

TI-nSpire Maple
Trigonometri STX081 MAA Opgave 6 Trigonometri STX081 MAA Opgave 6 Trigonometri
Vækst (regression) STX081-MAB Opgave 7 Vækst Regression (regression)  
Monotoni STX081 MAB Opgave 14 Monotoni  
Tangentbestemmelse STX081 MAA Opgave 11 Tangentbestemmelse STX081 MAA Opgave 11 Tangentbestemmelse
Variabelsammenhæng (optimering) STX081 MAA Opgave 17a Variabelsammenhæng (optimering)  
Deskriptiv statistik STX081 MAA Opgave 12 Deskriptiv statistik  
Statistik - prosa    
Stamfunktionsbestemmelse STX081 MAA Opgave 8 Stamfunktionsbestemmelse STX081 MAA Opgave 8 Stamfunktionsbestemmelse

Integralregning

STX081 MAA Opgave 13 Integralregning STX081 MAA Opgave 13 Integralregning

Differentialligninger (løsning)

STX081 MAA Opgave 14 Differentialligninger (løsning) STX081 MAA Opgave 14 Differentialligninger (løsning)

Differentialligninger (opstilling)

STX081 MAA Opgave 16 Differentialligninger (opstilling) STX081 MAA Opgave 16 Differentialligninger (opstilling)

Vektorregning

STX081 MAA Opgave 7 Vektorregning STX081 MAA Opgave 7 Vektorregning

*) Besvarelsen er sammensat af en række større eller mindre uddrag fra autentiske elevbesvarelser, som delvis overlapper hinanden. Ingen af disse uddrag er dækkende besvarelser af opgaven. I øvrigt henvises til Fagkonsulent Bjørn Grøns skrivelse om netop denne opgave type: BG_besvarelse_statistikprosa.pdf