Emne: Historisk matematik Niveau:

Hypatia og Sophie Germain, to markante kvinder i matematikken. Deres liv og virke.B
Oldtidens talsystemerA
Babylonsk matematikB
Klassiske konstruktionerA
 
Ligninger i babylonsk og græsk matematikA
Ligninger af 2. gradA
Ligninger af 2. og 3. gradA
Tredjegradsligninger i 1500-talletA
 
p og Archimedesí bestemmelse af pA
Tallet p og p's historieA
Om beregninger af p før og nuA
 
TangentbestemmelseA
Infinitisimalregningens historie (1)A
Infinitesimalregningens historie (2)A
 
Arkimedes og græsk matematikA
Archimedes' metoderA
Archimedes fra SyrakusA
 
EuklidB
Euklids ElementerB
Euklids regulære polygonerA
 
Pythagoras og den retvinklede trekantB
Pythagoras & PythagoræreneA
Den græske matematikA
Græsk matematik (1)A
Græsk matematik (2)A
Pythagoræisk matematik (1)B
Pythagoræisk matematik (2)A
Pythagoræerne (1)B
Pythagoræerne (2)A
Pythagoræerne (3)A