Emne: Numeriske metoder Niveau:

Matematisk algoritmeteoriA
Nulpunktsmetoder og numerisk integrationA
 
TaylorrækkerA
Taylorrækker og nulpunktsalgoritmerA
Taylorrækker og numerisk integrationA
Taylors formel og Simpsons formelA
 
Simulation af dynamiske systemer v.hj.a. numeriske metoderA
Numerisk løsning af differentialligningerA
Taylorrækken og numerisk løsning af differentialligningerA
 
Tallet pA
Metoder til approksimation af pA
Metoder til beregning pA
Tallet p og beregning af tilnærmede værdierA
Tallet p og beregninger herafB
Bestemmelse af pA
Metoder til beregning af pA
p´s historie og beregning A
Archimedes og og Viétes bestemmelse af p A
Formler for  pA
Beregninger af p (1) A
Beregninger af p (2) A