Område: 3. gradsligningen Emne: Cardanos formel Niveau: A
Opgave/Titel: Løsning af tredjegradsligning ved formel.
Der ønskes en redegørelse for løsningsformlen til tredjegradsligningen (Cardanos formel).
I redegørelsen skal indgå omtale af komplekse tal samt historiske afsnit.
Redegørelsen skal også omfatte løsning af nedenstående ligninger:
x3 - 1 = 0
y3 - 15y - 126 = 0
x3 - 12x + 16  = 0
x3 - 6x2 + 11x - 6  = 0
Kilder: 15. Nordiske LMFK-kongres, Matematisk Institut, Århus Univ. 1993
I sandhedens tjeneste: Historien bag teorien for de komplekse tal. Arleth Lise, Gjerrild, Hansen, Kyndlev, Nilson, Tulinius, IMFUFA, RUC, 2.udg. 1991.
Komplekse tal - en historisk og aksiomatisk introduktion, Jørgen Ebert, Forlaget Minor, 1995
Komplekse tal, Carstensen, Systime, 1981