Område: Algebra Emne: Lineær algebra Niveau: A
Opgave/Titel: Delområdet du skal behandle hedder: Lineære ligningssystemer.

Giv som en indledning en kort præsentation af den nødvendige teori indenfor emnerne: Vektorrum, lineær vektorfunktion og matrixregning.

Gennemgå nu den matematiske teori omkring løsning af lineære ligningssystemer, idet du undervejs indfletter illustrerende eksempler.

Slut af med en større, selvkonstrueret opgave, hvor du evt. anvender grafregner under løsningen.
Kilder: Fraleigh, John & Beauregard, Raymond. "Linear Algebra". Addison-Wesley Publishing 1995.

Fabricius-Bjerre. "Lærebog i geometri I". Polyteknisk forlag 6. udgave 5. oplag.

Carstensen, Jens. "Lineær Algebra". Systime 1994.

Jørgensen, Jørgen & Printz, Poul & Winge, Peter. "Lineær Algebra". GEC Gads forlag 1977.