Område: Algebra Emne: Algebraisk kodningsteori Niveau: A
Opgave/Titel: Giv først en generel beskrivelse af binære koder. Herunder skal du indføre vektorrum over F2 som algebraisk struktur.

Herefter skal du omtale lineære fejlkorrigerende koder. Du kan selv vælge, om du vil behandle lineære koder generelt, eller om du vil give en detaljeret behandling af nogle udvalgte eksempler på lineære koder, fx. Hamming-koder eller cykliske koder.

Illustrer teorien ved løsning af nogle selvvalgte opgaver i det omfang tid og plads tillader det.

Hvis du har brug for matrixregning, kan du anvende den uden videre kommentarer.

Kilder: