Område: Algebra Emne: Duale tal Niveau: A
Opgave/Titel: Fortæl kortfattet om de duale tals ring (D,+,?).
Selvstændigt, eller som en del af fremstillingen, ønskes opgave 1 og 2 besvaret.

To ark er vedlagt: ark 1 indeholder opgave 1 og 2
ark 2 indeholder bilag 1 og bilag 2.

(arkene kendes ikke nu)

Kilder: Bondesen, Aage: "Osse en slags tal", 1986.
Bondesen, Aage: "Duale tal", 1990.
Kristensen og Rindung: "Matematik 2", 1965.
Axelsen, Ib: "Sandsynlighed og statistik", 1990.
Andersen, A.F. m.fl.: "Matematik IV", 1965.
Fisher, Dawn: "Extending functions to infinitesimals of infinite order", 1982.
Papy, G.: "Moderne matematik 2", 1968.
Carstensen og Frandsen, "Matematik højt niveau 3".