Område: Algebra Emne: Lineær algebra Niveau: A
Opgave/Titel: Giv indledningsvis en kortfattet redegørelse for begreberne vektorsum og lineær vektorfunktion.

Herefter ønskes en grundigere behandling af matrix- og determinantregning førende frem til en gennemgang af centrale dele af teorien om lineære ligningssystemer og deres løsning.

Illustrerende eksempler på teorien ønskes løbende indføjet, og afslutningsvis opostilles og løses et praktisk orienteret problem ved hjælp af den behandlede teori om lineære ligningssystemer.
Kilder: Carstensen, Jens. "Lineær Algebra". Systime 1994.

Jørgensen, Jørgen & Printz, Poul & Winge, Peter. "Lineær Algebra". GEC Gads forlag 1977.

Jørgensen, Printz & Winge. Lineær algebra og geometri. Polyteknisk forlag 1973.

Gulliksen, Tor. Matematikk i Praksis. Universitetsforlaget 1981.

Kristensen & Rindung. Matematik 2. GEC Gads forlag 1965.