Område: Algebra Emne: Lineær Algebra Niveau: A
Opgave/Titel: Giv en kort redegørelse for begreberne vektorrum, lineær vektorfunktion og matricer.

Gør rede for hvordan man regner med matricer og determinanter.

Giv en grundig redegørelse for løsning af lineære ligningssystemer dels ved rækkeoperationer, dels ved determinantmetoden.

Teorien skal løbende illustreres med eksempler, herunder et større eksempel, der indeholder løsning af et ligningssystem med mindst tre ubekendte.
Kilder: Carstensen, Jens: Lineær Algebra