Område: Algebra Emne: Lineære ligningssystemer Niveau: A
Opgave/Titel:

Definer de grundlæggende begreber og regneregler for matricer.

Definer determinant af 2x2 og 3x3 matricer og vis (gerne ved hjælp af eksempler) hvordan man anvender determinanter til løsning af 2 ligninger med to ubekendte og 3 ligninger med 3 ubekendte (Cramers sætning).

Gør rede for begreberne

  • Den fuldstændige løsning
  • Et konsistent lineært ligningssystem.
  • Koefficientmatrix og den udvidede koefficientmatrix.
  • Eksogene og endogene variable.

Beskriv Gauss’ eliminationsmetode og løs ligningssystemet:

x1 + 2x2 +       + 3x5 = 4
2x1 + 4x2 + x3 +   + 11x5 = 14
x1 + 2x2 - x3 + x4 + 5x5 = 6
Kilder: