Område: Algebra Emne: Tredimensional grafik Niveau: A
Opgave/Titel:

Skriv dokumentation til et datamatprogram, som på skærmen kan vise en gennemsigtig rumlig figur og ændre på den, bl.a. dreje den.

Dokumentationen skal indeholde en brugsanvisning, en beskrivelse af de centrale dele af kildeteksten, samt en matematisk redegørelse for de heri anvendte beregningsmetoder.

Løs opgaven nedenfor.

Opgave.
Bestem ligninger

x1 = ax+by+cz

y1 = dx+ey+fz

z1 = gx+hy+iz

hvor (x1, y1, z1) er det punkt, som (x,y,z) føres over i ved den transformation af rummet, som fås ved:

  • Først at spejle i den plan, som indeholder z-aksen og punktet (-1,1,0)
  • derefter af parallelforskyde med vektoren (2,53; 4,91; -7,06)
  • og til sidst at dreje 35 i positiv omløbsretning om x-aksen.
Kilder:

Andersen, Bülow, Christoffersen. Matematik 2A. Gyldendal.

Leo Højsholt-Poulsen. 3-Dimensional Grafik.

Jonny Schultz. Matematik højniveau 1. Trip.