Område: Historisk matematik Emne: Græsk matematik Niveau: A
Opgave/Titel: Giv en kort redegørelse for udviklingen af matematikken fra ca. 500 f.kr. til ca. 100 e.kr.
Beskriv herunder, hvad der kendetegner den græske geometriske tradition.

Giv en grundig gennemgang af følgende.
  • Euklids konstruktion af den regulære femkant. Herunder skal du bevise Euklids sætning II.11.
  • Arkimedes metode til bestemmelse af p.
  • Ptolemæus opbygning af en kordetabel. Herunder skal du udlede formler for korden til en supplementvinkel og for korden til en differens mellem to vinkler.
Kilder: Aaboe, Asger; Episoder fra matematikkens historie; Borgen 1986

Andersen, Kirsti m.fl.; Ligningernes historie; Trip 1986

Beckmann, Petr; A History of p; Dorset Press, New York 1971

Boyer, Carl B; A History of mathematics; John Wiley & Sons 1968

Carstensen & Frandsen. MAT 1; Systime 1997

Euklid (oversat v/ Thyra Eibe); Euklids Elementer I-XIII; Gyldendal 1897 - 1912

Lützen, Jesper; Cirklens kvadratur, Vinklens tredeling og Terningens fordobling; Systime 1985

Mejlbo, Lars; Om den elementære geometris historie; Aarhus universitet 1989

Struik, Dirk; Matematikkens historie; P. Hasse & Søn 1966

Svendsen, Torben; Bogen om p; Systime 1992

3 internetudskrifter.