Område: Historisk matematik Emne: Tangentbestemmelse Niveau: A
Opgave/Titel: 1) Gør rede for Fermats tangentmetode. Der ønskes herunder en kort omtale de teoretisk uklare punkter i metoden. 
2) Vis ved eksempel hvorledes  Fermats tangentmetode kan benyttes  til at bestemme subtangenten i et punkt til en kurve. Vis dernæst hvorledes subtangenten kan bestemmes ved moderne differentialregning. 
3)Gør rede for Newtons fluxionsmetode til at bestemme hældningskoefficienten for en tangent i et punkt.  Der ønskes herunder en kort omtale de teoretisk uklare punkter i metoden. 
4) Udled nogle af de sædvanlige regneregler for differentiation af funktioner ved at anvende Newtons fluxionsmetode. 
Kilder: J. Lund : Tangentbestemmelse historisk set. / Matematiklærerforeningens forlag 
K. Andersen : Elementarafdelingen Nr. 17, bind 2. Århus Uni. Matematisk institut sept. 1979