Område: Historisk matematik Emne: Infinitesimalregningens Historie Niveau: A
Opgave/Titel: Gør rede for nogle hovedtræk i differentialregningens historie i perioden omkring Newton dvs 16 - 17 hundrede tallet.
Giv eksempler på metoder, der anvendes af matematikere som Fermat, Descartes, Newton og Leibniz, til bestemmelse af tangenter og subtangenter.
Beskriv den udvikling, der startede med l'Hospitals (Bernoullis) værk. Gengiv nogle af resultaterne i moderne formulering f.eks. l'Hospitals regel.
Du kan afslutningsvis nævne nogle af de forhold af teknisk og naturvidenskabelig art, der var medvirkende til at fremme udviklingen af differentialregningen og integralregningen.
Kilder: Andersen, Kirsti m.fl.: "Nogle kapitler af matematikkens historie", Aarhus Universitet, 1979.
Jensen, Steffen: "Differentialregning - teori og redskab 3", Chr. Ejlers' forlag, 1989.
l'Hospital: "Analyse af de uendelig små størrelser til forståelse af kurver", Foreningen Videnskabshistorisk Museums Venner.
Lund, Jens: "Tangentbestemmelse historisk set", Matematiklærer-foreningen, 1992
Stuik, Dirk j.: "Matematikkens historie", Haases facitbøger 1966.
Thomsen, Klaus m.fl.: "Differentialregning i historisk perspek-tiv", Aarhus Universitetsforlag, 1988.