Område: Historisk matematik Emne: Pythagoræisk matematik Niveau: A
Opgave/Titel: Forklar kort om Pythagoras og pythagoræerne.
Gør kort rede for følgende dele af den pythagoræiske matematik:
Pythagoræisk talteori, herunder de pythagoræiske tripler.
Opdagelsen af de irrationale tal og hvordan denne opdagelse påvirkede pythagoræerne. Giv herunder et bevis for at forholdet mellem diagonal og sidelængde i et kvadrat er et irrationalt tal.
 Den geometriske algebra. Giv herunder et geometrisk bevis for pythagoras' sætning og gør rede for en konstruktion af det gyldne snit. Beskriv pentagrammet geometrisk og forklar noget om dets betydning for pythagoræerne.
Du må gerne inddrage opgaverne i bilaget.  (2 bilag - findes ikke mere)
Kilder: Andersen, K.: Elementærafdeling Nr. 17, Matematisk Institut, 1979.
Carstensen, J.: Talteori", Systime, 1993.
La Cour, P.: "Historisk Matematik", Grønholdt Pedersens Forlag, 1942.
Euklid: "Euklids Elementer", oversat af Thyra Eibe, Gyldendal, 1897.
Frandsen, J.: "De(t) gyldne snit", Systime, 1991.
Hirsberg, B. m.fl.: "Tal og geometri", Trip, 1986.
Lütsen, J.: "Cirklens kvadratur, Vinklens tredeling, Terningens fordobling", Systime, 1985.
Rusell, Bertrand: "Vestens Filosofi", Munksgaard Forlag, 1962.
Schure, Edquard: "De store Indviede", Strubes Forlag, 1985.
Andersen, H. C.: "Samlede skrifter", 1879.