Område: Historisk matematik Emne: Græsk matematik Niveau: A
Opgave/Titel: Giv en kort beskrivelse af de vigtigste personer i den græske matematik.
Gør rede for kommensurable/inkommensurable størrelser.
Der ønskes en grundig behandling af Pythagoras' sætning. (mindst to beviser skal behandles).
Vis hvordan simple 2. gradsligninger kan løses geometrisk.
Kilder: Euklid: "Elementer bog 1+2", Nordisk forlag, 1966.
Fich, H.: "Geometri uden tal", Gyldendal 1992.
Hirsberg, B. m.fl.: "Tal og geometri - nogle træk af den græske matematiks historie", Trip, 1983.
Project matematics! "The theorem of Pythagoras", California institute of Tecnology.
Aaboe, A.: "Episoder fra matematikkens historie", Munksgaard, 1966.
Andersen, K. m.fl.: "Elementær afdelingen nr. 17 nogle bind af matematikkens historie bind 1", Matematisk institut, 1979.
Cour, la Poul: "Historisk matematik", Grønholt Pedersens forlag, 1942.
Gaarder, Jostein: "Sofies verden", Høst og søn, 1992.
Zeuten, H.G.: "Forelæsning over matematikkens historie", Høst og søn, 1949.