Område: Historisk matematik Emne: Græsk matematik Niveau: A
Opgave/Titel: Giv en beskrivelse af pythagoræerne og deres matematiske tankegang. Gør herunder rede for, hvad pythagoræerne mente med, at "Alt er tal".
Endvidere skal du gøre rede for kommensurable og inkommen-surable størrelser, og hvilke konsekvenser opdagelsen af inkommensurable størrelser fik.
Kilder: Aaboe, Asger: “Episoder fra matematikkens historie”, 2.udg., 1986, Borgens Forlag.
Andersen, Kirsti, m.fl.: “Kilder og kommentarer til ligningens historie”, 1.udg.,1.opl., 1986, TRIP.
Clausen, Flemming og Falkesgaard, Jørgen: “Tal & tanke - Pythagoræernes verdens- og livsanskuelse”, 1.udg.,1.opl., 1986, Munksgaard.
Pedersen, Olaf: “Matematik og naturbeskrivelse i oldtiden”, 1975, Akademisk Forlag.
Elektronisk:
Grolier Encyclopedia 1992, artiklerne: “Pythagoras”, “pythagoreans” og “mathematics, history of”.
Compton’s Encyclopedia 1995, artiklen: “Pythagoras”.