Område: Historisk matematik Emne: Archimedes fra Syrakus Niveau: A
Opgave/Titel: Giv en kort præsentation af Archimedes og hans samtid.
Gør rede for hvorledes Archimedes ved hjælp af den mekaniske integrationsmetode når frem til at kunne kvadrere et parabelsegment.
Forklar hvorfor Archimedes ikke selv var tilfreds med sit bevis og skitser hvordan problemet senere blev løst.
Kilder: Andersen, Kirsti, oversættelse af G.-F.-A. de L'Hospital: "Analyse af de uendelige små størrelser til forståelse af kurver", Videnskabshistorisk Museums venner, 1988.
Andersen, Kirsti: "Nogle kapitler af matematikkens historie", Aarhus universitet, 1979.
Bang, J. (hovedredaktør): "Gyldendals Tibinds Leksikon", Gyldendal, 1978.
Carstensen & Frandsen: "Matematik 3", Systime, 1990.
Clagett, Marshall: "Dictionary of Scientistik Biographys".
Heath, Sir Thomes L.: "The works of Archimedes & the method of Archimedes", Dover Publications, New York, 1912.
Vestergaard, R. m.fl.: "Om Archimedes", Københavns universitet, mat 3 EL. 1988.
Aaboe, A.: "Episoder fra matematikkens historie" Munksgaard, 1966.