Område: Historisk matematik Emne: Græsk matematik Niveau: A
Opgave/Titel: Fortæl om pythagoræerne og om nogle af de problemer, som de arbejdede med. Herunder skal du redegøre for kommensurable og inkommensurable størrelser.
Endvidere skal du behandle den pythagoræiske læresætning og de metoder, hvormed man kvadrerede polygoner. Herunder skal du gøre rede for, hvordan visse af disse metoder kan benyttes til løsning af 2.grads ligninger.
Kilder: Aaboe, Asger: "Episoder fra matematikkens historie", Borgen 1986.
Hirsberg, Bent m.fl.: "Tal og geometri", TRIP, 1988.
Lützen, Jesper: "Cirklens kvadratur, vinklens tredeling og terningens fordobling", Systime, 1985.
 Andersen, Kirsti m.fl.: "Nogle kapitler af matematikkens historie", bind 1, Elementærafd. nr.17, 1979.
Euklid: "Elementer I-IV", TRIP, 1985.
Carstensen, Jens m.fl.: "Matematik 1", Systime, 1984.
Mejlbo, Lars m.fl.: "Kilder og kommentarer til ligningernes historie", TRIP, 1986.
Beckmann, Petr: "A history of pi".
Sundberg, Ove Kr.: "Pythagoras og de tonede tal".
Høyrup, Else og Jens: "Matematikken i samfundet".