Område: Historisk matematik Emne: Euklid Niveau: A
Opgave/Titel: Der ønskes en redegørelse for, hvordan Euklid i sit værk "Elementer" konstruerer regulære polygoner indskrevet i en cirkel, gerne belyst ved et eksempel.
 Det forventes desuden, at du enten sammenligner med metoder, der anvendes idag til lignende konstruktioner (evt. tilnærmede) eller belyser en sammenhæng mellem geometri og talteori hos Euklid.
Kilder: Aaboe, Asger: "Episoder fra matematikkens historie", Borgen, 1986.
Cour, Poul La: "Historisk matematik", Nordisk forlag, 1909.
Eibe, Thyra v.: "Euklids "Elementer" ", Gyldendalske Boghandels forlag, 1897-1912.
Eves, Howard: "An introduction to the history of mathematics", Holt, m.fl., 1976.
Farrington, Benjamin: "Græsk naturvidenskab", Penguin books, 1944.
Flensberg, Gert M.: "Geometriske konstruktioner", Systime, 1983.
Hirsberg, Bent: "Tal og geometri", TRIP, 1983.
Johansen, Th.: "Matematikken i oldtiden", Aschehoug, 1945.
Pedersen, O.: "Matematik og naturbeskrivelse i oldtiden", Akademisk, 1975.
Wolf, Peter: "Højdepunkter i matematikken", Hasselbalchs, 1967.