Område: Historisk matematik Emne: Den græske matematik Niveau: A
Opgave/Titel: Giv en beskrivelse af grækernes matematik - dens begrebsverden og udvikling.
Nogle stikord: Hvorfor var netop grækerne gode matematikere? Inkommensurabilitet, geometrisk algebra. Aksiomatisk - deduktiv metode.

Gør rede for nogle af grækernes resultater, og hvordan de fandt dem.
Din redegørelse skal indeholde forklaring på, hvordan Ptolemæus udarbejdede sin korde- (eller sinus-) tabel, f.eks. ved at regne de relevante opgaver i Hirsberg/Holth: Tal og Geometri. Og på hvordan Arkimedes brugte exhaustionsmetode til at finde formlen for cirklens areal - her bør du besvare opgave 5 og 6 i "Nogle kapitler af matematikkens historie" bind s side 11-12.

Forklar om den græske matematiks begrænsninger og mangler. Har vi løst grækernes problemer?
Kilder: Lützen, Jesper. Cirklens kvadratur, vinklens tredeling og terningens fordobling. Systime 1995.

Euklid. Elementerne 1-4 (oversat af Thyra Eibe). Trip 1985.

Aaboe, Asger. Episoder fra matematikkens historie. Borgen 1986.

Mejlbo, Lars. Nogle kapitler af matematikkens historie. Århus 1979.

Mejlbo, Lars. Om den elementære geometris historie. Århus 1989.

Mejlbo, Lars et. al. Ligningernes historie. Trip 1986.

Carstensen & Frandsen. Matematik 1. Systime 1990.

Hirsberg, Bent og Holth, Klaus. Tal og geometri. Trip 1982.