Område: Historisk matematik Emne: Ligninger af 2. grad Niveau: A
Opgave/Titel: Du skal beskrive hovedtræk i udviklingen af løsningsmetoder for andengradsligninger. Ligninger af andre typer med forbindelse til dette emne kan inddrages.

Din besvarelse bør beskrive samspillet og modsætningen mellem geometrisk og algebraisk tankegang, kravet til bevisførelse, talbegrebets og symbolsprogets udvikling.

Og den bør omfatte udvælgelse af løsning af i sammenhængen relevante opgaver med den aktuelle tidsperiodes metoder.
Kilder: Aaboe, Asger. Episoder fra matematikkens historie. Borgen 1986.

Andersen, Kirsti. Nogle kapitler af matematikkens historie, bind 1. Århus 1979.

Andersen, Inger. Kilder og kommentarer til ligningernes historie. Trip 1986.

Hirsberg, Bent og Holth, Klaus. Tal og geometri. Trip 1982.