Område: Historisk matematik Emne: Ligninger af 2. og 3. grad Niveau: A
Opgave/Titel: Du skal beskrive nogle trin i udviklingen af geometriske og algebraiske løsningsmetoder, fra babylonerne til Descartes.

Din besvarelse kan, ud over de matematiske metoder, anlægge forskellige synsvinkler på emnet, f.eks: Geometrisk contra algebraisk tankegang - og samspillet mellem dem; sammenhængen mellem matematik og samfundsforhold; kravet til bevisførelse; matematikkens sprogbrug; hvorfor vil man løse ligninger?

Din besvarelse bør omfatte løsning af opgaver, som du finder relevante. Nogle forslag hertil fra "Kilder til ligningernes historie": En redegørelse for en babylonsk opgave, f.eks. nr. 7; løsning af opgaverne II. 1, 4; III. 1; V. 4, 5; VII. 1 (pånær (i)), 3, 5 - og fra "Nogle kapitler af matematikkens historie" bind 1: Øvelse side 105.

Du må gerne lægge hovedvægten i den besvarelse på den ene af de to ligningstyper.
Kilder: Aaboe, Asger. Episoder fra matematikkens historie. Borgen 1986.

Andersen, Kirsti et. al. Ligningernes historie - kilder og kommentarer. Vejle 1986.

Laage-Petersen, Erik et. al. Nogle kapitler af matematikkens historie, bind 1. Århus 1973.

Jensen, Steffen & Sørensen, Karin. Teori og redskab 2. Geometri og specielle funktioner. København 1989.

Hirsberg, Bent og Holth, Klaus. Tal og geometri. Trip 1982.

Struik, Dirk J. A concise History of Mathematics, New York 1963. Oversat af Carl-Otto Johansen. Matematikkens historie. København 1966.

Høyrup, Jens og Else. Matematikken i samfundet. København 1973.