Område: Historisk matematik Emne: Talteori Niveau: A
Opgave/Titel: Der ønskes en redegørelse for nogle udvalgte problemer i brugen af Oldtidens talsystemer.
Du skal bl.a. v. hj. a. udvalgte eksempler redegøre for
- addition, subtraktion, multiplikation og division med ægyptiske tal og romertal.
- ligningsløsning i ægyptisk matematik
Kilder: Boman, Mogens, Leg med romertal, Sesam 1979
Frandsen, Jesper, Ægyptisk matematik, Systime 1996
Gericke Helmuth, Geschichte des Zahlbegriffs (Talbegrebets historie), oversat af Kirsti Andersen og Kate Larsen 1994
Hess, Wolfgang, Regning ved  at lægge på linier + tillæg om regnepenninge i Danmark
Jacobsen, Gunnar og Mejding, Kjeld, Tal og symboler, Jul. Gjellerups Forlag a/s Kbh. 1969
Katz, Victor J., A History of Mathematics, Harpercollins, College Publicers 1993
Lund, Jens, Regn med en Skriver - matematik i det gamle Ægypten, Munksgård 1997
Vellev, Jens, Linieregning, (enkelt kopiark)