Område: Historisk matematik Emne: Infinitisimalregning Niveau: A
Opgave/Titel: "Infinitisimalregningens historie"
Der ønskes en nærmere redegørelse for udvalgte dele af infinitisimalregningens historie, herunder følgende:
- nogle problemer og deres løsning, der førte frem til infinitisimalregningen, herunder en vurdering af Fermat's og Barrow's betydning.
-  Udvalgte dele af Newtons arbejde og en perspektivering af dette i forhold til forgængere og efterkommere.
- en sammenligning af Newtons og Leibnitz roller i grundlæggelsen af infinitisimalregningen.
Kilder: Bergamini, David  :  Matematik, Lademans Forlag Kbh 1967
Karush, William : Politikens matematiske opslagsbog, 6. oplag 1991
Zeuthen, H G.  : Forelæsninger over matematikkens historie, Adr. Fred Høst og Søns forlag kbh. 1903