Område: Historisk matematik Emne: Pythagoras & Pythagorærene Niveau: A
Opgave/Titel: Giv en beskrivelse af Pythagoras' og Pythagoræernes arbejde med matematiske spørgsmål. 
Herunder skal du bevise at  Ö2  er et irrationelt tal. 
Gennemgå og sammenlign forskellige beviser for Pythagoras'sætning og Pythagoras'omvendte sætning. 
Desuden skal du beskrive hvad et Pythagoræisk talsæt er og vise en sætning om, hvordan de findes.
Kilder:    Axelsen, Ib & Schrøder, Hans Jørgen, Gads matematik - tal  Gjellerup & Gad 
   Clausen, Flemming & Falkesgaard, Jørgen, Pythagoræernes verdens- og livsanskuelse, Munksgaard 1986 
   Euklids elementer bd. 1-2,  Gyldendalske boghandels forlag 1897 
   Fich, Hans, Geometri uden tal,   Gyldendal 1992 
   Hirsberg, Bent & Holth, Klaus, tal og geometri -nogle træk fra græske matematiks historie,  Trip forlag 1988 
   Matematiske ideer, artikelsamling,  Matematiklæreforeningen 1993 
   Struik, Dirk J., Matematikkens historie    P. Haase & Søns forlag 1966