Område: Historisk matematik Emne: Hypatia og Sophie Germain, to markante kvinder i
matematikken. Deres liv og virke.
Niveau: B
Opgave/Titel: Giv en kort beskrivelse af Hypatias liv og arbejde.
Gør rede for de vigtigste keglesnit. Kom herunder ind på begrebet geometriske steder. 
Giv en mere detaljeret beskrivelse af parablen.
Løs dernæst følgende opgave: En parabel har toppunkt i (0,0). 
1) Find parablens ligning, hvis brændpunktet er i (0,4).
2) Find parablens ligning, hvis brændpunktet er i (2,0). 
Bevis sætningen: Parabeltangenten i et vilkårligt punkt P halverer vinklen mellem brændstrålen FP og den vinkelrette gennem P på ledelinjen. (F er brændpunktet).
 
Giv en kort beskrivelse af Sophie Germains liv og arbejde.
Gør rede for begrebet "Happy Numbers".
20 af de 100 første naturlige tal er "Happy Numbers". Beskriv et system, så man undgår at undersøge alle 100 tal.
Undersøg dernæst summen og produktet af 2 "Happy Numbers":
Der er givet tre punkter i planen. Opgaven går ud på at finde et punkt P, så afstanden fra P til de tre punkter bliver mindst mulig.
Gør detaljeret rede for, hvordan man finder punktet P. Undersøg hvornår det kan lade sig gøre?
Undersøg om metoden også kan bruges, hvis der er tale om 4 eller 5 punkter i planen.
Kilder: Carstensen, Jens: Geometri og keglesnit Systime 1996
Henrion, Claudia: Women in Mathematics - The Addition of Difference 1. udg. 2. oplag
Library of Congress Cataloging-in-Publication Data USA 1997
Morrow, Charlene/Teri Perl: Notable Women in Mathematics
Library of Congress Cataloging-in-Publication Data USA 1998
Pedersen, B Østergaard: Matematik-leksikon 3. udg. 3. opl. Alinea, Viborg 1999
Perl, Teri: Math Equals - Biographies of Women Mathematicians + Related Activities Addison-Wesley 1978
Hebsgaard, Thomas/Hans Sloth: Højniveau-matematik 2 1. udg. 1 opl. Trip 1999
Schultz, Johnny: Geometri - matematik for mf Trip 1986
Singh, Simon: Fermats store sætning Gyldendal 1997
Christensen, Lene: Hypatia Tidsskriftet Matematik nr. 5 aug. 1997
Christensen, Lene: Sophie Germain Tidsskriftet Matematik nr. 2 marts 1997
Swift, Amanda: Sophie Germain
http://www.agnesscott.edu/lriddle/women/germain.htm
Adair, Ginny: Hypatia http://www.agnesscott.edu/lriddle/women/hypatia.htm
Lademans leksikon (lex) bind 1, 5, 6 og 13 (1973)