Område: Historisk matematik Emne: Babylonsk matematik Niveau: B
Opgave/Titel: Der ønskes en redegørelse for det talsystem, med dets mangler og fejlkilder, som babylonerne benyttede sig af. Du skal desuden beskrive, hvordan man løste 2.-gradslig-ninger i Babylon.
Du kan endelig beskrive, hvorledes samspillet mellem samfundet og matematikken var.
Kilder: Aaboe, Asger: “Episoder fra matematikkens historie”, 2.udg., 1986, Borgens forlag.
Andersen, Kirsti, m.fl.: “Kilder og kommentarer til ligningernes historie”, 1.udg., 1.opl., 1986, TRIP.
Clausen, Flemming og Jørgen Falkensgaard: “Tal og tanke”, 1.udg., 1.opl., 1986, Munksgaard.
Holth, Klaus m.fl.: “Matematik Grundbog”, 1.udg., 1.opl., 1984, TRIP.
Lützen, Jesper: “Cirklens kvadratur, vinklens tredeling og terningens fordobling”, 1.udg., 2.opl., 1993, Systime.