Område: Historisk matematik Emne: Pythagoræerne Niveau: B
Opgave/Titel: Giv en kort historisk præsentation af pythagoræerne, deres ver-densbillede og livsanskuelse.
Gør rede for nogle af de matematiske problemer de arbejdede med, herunder den pythagoræiske læresætning.
Bevis at diagonalen og siderne i et kvadrat er inkommensurable størrelser, og forklar hvilke konsekvenser denne opdagelse fik for pythagoræerne. Skitser den videre udvikling.
Kilder: Clausen, F, og Falkengaard, J.: "Tal & tanke", Munksgaard, 1.udg.,1.opl. 1986.
La Cour, P.: "Historisk matematik", Rosenkilde og Bagger, 1962.
La Cour, P.: "Historisk matematik", Det Nordiske Forlag, 2.udg.,1.opl. 1898.
Carstensen og Frandsen: "Matematik 1", Systime, 1.udg.,3.opl. 1990.
Hirsberg, B. og Holth, K.: "Tal og geometri", Trip, 1.udg.,3.opl. 1985.
Andersen, Inge m.fl.: "Kilder og kommentarer til ligningernes historie", Trip, 1.udg.,1.opl. 1986.