Område: Historisk matematik Emne: Pythagoræisk matematik Niveau: B
Opgave/Titel: Gør kort rede for Pythagoræerne og deres matematik. 
Du skal herunder give eksempler på Pythagoræisk talteori, give et bevis for den Pythagoræiske læresætning og gøre rede for begreberne pentagon og pentagram. 

Giv en matematisk redegørelse for det gyldne snit, den gyldne trekant og det gyldne rektangel. Herunder konstruktioner med passer og lineal. 

Vis at der findes gyldne trekanter i pentagrammet og angiv en konstruktion af pentagonen og af pentagrammet. 

Du skal i besvarelsen inddrage en løsning af mindst to af opgaverne i bilaget. 
 
Opgave 1: 
Vis geometrisk v.h.a. Figur 1 at (a + b)2 = a2 + b2 +2ab 

Vis med udgangspunkt i Figur 2 at (a + b)(a - b) = a2 -b2 
Vink:   Vis ved hjælp af figuren at (a + b)(a - b) + b2 = a2 

Opgave 2: 
Vis at forholdet mellem side og diagonal i et kvadrat ikke kan være et rationalt tal. 
 
Opgave 3: 

I figuren er |PQ| = |QR| = |RS| = |ST| = |TP| = 1 

Vis med figurens betegnelser nogle af nedenstående udsagn. 
a)  |AQ| =  F 
b)  |QS| =  F 
c)  |AB| =  F2 
d)  |BT| =  F2 
e)  |AC| =  F3 
f)   |AX|/|XT|F 
g)   |SX| = 1 
h)   |RX| = F-1 

Kilder: Euklid:  Euklids Elementer l- IV ,  Oversat af Thyra Eibe, Gyldendals forlag, 1897 
Jesper Frandsen: De(t) gyldne snit - i kunst, natur og matematik, Forlaget Systime, 1991, l. udgave 
Flemming Topsøe: Samvirke, september 1998 
OlafPedersen: Matematik og naturbeskrivelse i oldtiden, Akademisk Forlag, 1975 
Hans Fich:  Geometri uden tal, Gyldendals forlag 
Jesper Lützen: Cirklens kvadratur Vinklens tredeling Terningens fordobling, Forlaget Systime a/s Herning 
Matematisk Institut, Aarhus Universitet: Elementær afdelingen, Nogle kapitler af matematikkens historie, September 1979
Edquard Schure: De Store Indviede,  Strubes forlag, 1985 
Paul La Cour: Historisk Matematik ,Grønholt Pedersens forlag, 1942