Område: Komplekse tal Emne: Tredjegradsligninger og komplekse tal Niveau: A
Opgave/Titel:

Giv en redegørelse for tredjegradsligninger og komplekse tal som bl.a. indeholder følgende:

- Kort omtale af de komplekse tals historie.

- Redegørelse for Viètes metode til løsning af irreduciple tredjegradsligninger.

- Redegørelse for den komplekse talplan og ligningen .

- Udledning af den generelle løsningsformel for tredjegradsligninger indenfor de komplekse tal.

- Løsning af ligningen .

Kilder:

Andersen, Kirsti m.fl.: Kilder og konunentarer til ligningemes historie, 1. udgave, 1986

Carstensen, Jens: Komplekse tal, 3. udgave, 1993

Gericke, Hehmuth: Talbegrebets historie, 1. udgave 1970/1994

Hansen, Sten: Komplekse tal, 1. udgave, 1994

Johansson, Peter: Vedlagte internetside om Viétes løsning (Bilag 2):

www.math.liu.se/-pejoh/mathist/node6.html

Larsen, Mogens Esrom: Komplekse tal og funktioner, 1. udgave 1973

Liitzen, Jesper: Cirklen kvadratur, vinklens tredeling, temingens fordobling, 1. udgave, 1985