Område: Komplekse tal Emne: Komplekse tal Niveau: A
Opgave/Titel: Der ønskes en redegørelse for egenskaber og regneregler for komplekse tal, herunder skal begge notationer indføres.
Du skal vise, hvordan andengradsligninger og ligninger af formen zn=a (den binome ligning), hvor a er et vilkårligt kompleks tal, og n er et naturligt tal løses.
Den komplekse eksponentialfunktion og logaritmefunktion ønskes defineret. Der ønskes bevis for nogle af de regneregler, der gælder for de to funktioner.
Der kan evt. inddrages eksempler på anvendelse af komplekse tal.
De på bilaget anførte opgaver kan tjene som inspiration, og deres løsning kan indgå i besvarelsen (bilag ikke vedlagt her).
Kilder: Jens Carstensen: Komplekse tal 2. udg. 1987, Systime
Søren Buhl: Komplekse tal mm.  Aalborg Universitetscenter
Sten Hansen: Komplekse tal, 1994.  Sten Hansen forlag
Christian Thommesen: Komplekse tal, tillæg til svingninger og bølger, 1975,  Aalborg Universitetscenter