Område: Komplekse tal Emne: Komplekse tal og ligninger Niveau: A
Opgave/Titel: Gør rede for hvordan de komplekse tal kan indføres. Diskuter herunder regneregler for komplekse tal og forskellige skrivemåder for et kompleks tal.

Giv en geometrisk fortolkning af sum og produkt af to komplekse tal.

Gør rede for hvordan de komplekse tal kan anvendes ved ligningsløsning. Du skal herunder behandle tredjegradsligningen.

Besvarelsen forventes illustreret med egen eksempler. Desuden skal løsning af følgende tredjegradsligning indgå i besvarelsen:
2z3-5z2+z-3=0
Kilder: Hansen, Sten. "Komplekse tal - med anvendelser i relativitetsteori og vekselstrømsteori". Sten Hansens Rådgivning og Forlag 1994. ISBN 87-89817-01-0.

Carstensen, Jens. "Komplekse tal". Systime 1981. ISBN 87-87454-71-8.