Område: Komplekse tal Emne: Komplekse tal Niveau: A
Opgave/Titel: 1) Giv definition af -  samt kort omtale af regneregler for -  de komplekse tal. 
2) Gør rede for hvorledes de komplekse tal illustreres i et almindeligt koordinatsystem. Herunder ønskes eksempler på skrivemåden  rv  = r ( cos(v) + i sin(v) ) . 
3) Giv eksempler på en  geometriske fortolkning af regnereglerne for  2  komplekse tal. 
4) Bevis i detaljer de Moivres formel og vis eksempler på anvendelse. 
5) Bestem de eksakte løsninger til ligningerne : 
A)   z2  =  - 12 - 5 i 
B)    z2   - 16 i z - 112  + 20 i =  0 
Kilder: J.Frandsen: Komplekse tal og fraktaler / Systime 
J. Carstensen : Komplekse tal / Systime ny udgave. 
Helmuth Gericke : Talbegrebets historie 
internet : http:// www.pip.dknet.dk/-pip2608/kronik_wessel.htmt (dødt link)