Område: Komplekse tal Emne: Komplekse tal Niveau: A
Opgave/Titel: Der ønskes en kort indføring af de komplekse tal. Desuden ønskes en gennemgang af de komplekse funktioner ez, sin(z) og cos(z) med særligt henblik på en undersøgelse af deres billedmængder.
Det forventes desuden, at du i nødvendigt omfang omtaler de  øvrige funktioner og begreber, der indgår i undersøgelserne. 
Kilder: 1) Carstensen, Jens
"Komplekse tal", 1.oplag, Systime 1981.
2) Carstensen, Jens
"Komplekse tal", 2.rev. udgave, Systime 1987.
3)  Hansen, H.H.
"Komplekse tal", 3. udgave, Polyteknisk Forlag 1968.
4) Jensen, Helge Elbrønd
"Matematisk analyse, Bind 1", 11.udgave, Matematisk Institut DTH, 1989.
5) Jensen, Helge Elbrønd
"Matematisk analyse, Bind 2", 11.udgave, Matematisk Institut DTH, 1989.
6)  Kristensen, Erik m.fl.
"Matematik III", G.E.C. Gads Forlag, 1964.