Område: Komplekse tal Emne: Komplekse funktioner Niveau: A
Opgave/Titel: Der ønskes en redegørelse for:
- defenition og regneregler for komplekse tal
- differentiabilitet af komplekse funktioner
- kompleks eksponentialfunktion, logaritmefunktion samt trigonometriske funktioner.
Besvarelsen bør indeholde løsninger af et antal opgaver for eksempel opgaverne 101, 303, 401, 501-504 i Jens Carstensen:  Komplekse tal (2. udg.).
Kilder: 1) Heefelt, Mogens Brun. "Differential lignings modeller", Gyldendal, 1980.
2) Karstensen, Jens. "Komplekse tal", (2. rev. udgave), Systime, 1987.
3) Larsen, Inger. "Kompleks analyse", Den private ingeniørfond, 1983.
4) Larsen, Mogens Esrom. "Komplekse tal og funktioner", Gyldendal, 1973.